Omöjligt att enas

hej hejj hejjjDagens öppna debatter bjuder på heta diskussioner och svårövertygade delegater. Fokus ligger på de två föreslagna resolutionerna. Det är främst delegaterna från Kanada och Ryssland som ifrågasätts.

Majoriteten av staterna som deltar i FN-konferensen gällande SRHR, har förhoppningar på att enas om ett resolutionsförslag. Så blir inte fallet. Delegater från båda sidor av de två allierade grupperna vägrar att kompromissa och det blir det omöjligt att enas om ett gemensamt förslag. Under presskonferensen, som markerar konferensens avslut, uttrycker samtliga länder, som skrivit på respektive resolution, att de är besvikna över att båda förslagen, efter debatt, lagts ner. Stater som ställt sig bakom Kanadas resolutionsförslag hävdar att Ryska federationens förslag saknar betydelse då den betonar vikten av suveränitetsprincipen, vilket Kanada enkelt beskriver som att alla stater själva får välja vilka punkter de vill verkställa i sitt land. Diskussionerna som pågår under dagen återvänder ständigt tillbaka till denna slutsats. Därför blir det mycket problematiskt att finna ett förslag som samtliga delegater kan enas om. Båda resolutionsförslag faller och det skrivs inget gemensamt resolutionsförslag.

 

Klarika
The News Agency of Hungary