KANADA UPPRÖRDA UNDER DAGENS FÖRLOPP

Efter många om och men har dagen lidit mot sitt slut. Både den ryska och den kanadensiska resolutionen har avlåts. Det var ord och inga visor från Kanada under dagens intensiva presskonferens. 

Många länder, bland andra Kanada, hävdar att Ryssland har bristande punkter rörande sexuella minoriteter och deras rättigheter. Ryssland själva anser att deras resolution skulle göra världen till en bättre plats, om så på ett långsiktigt plan. Voteringen avslutas att någon resolution blivit vald. Kanada uttrycker upprört hur detta är mer fördelaktigt än om Rysslands resolution skulle ha gått igenom.

 

Kanada

 

Ryska resolutionen är värd luft!

Konsekvenserna av att ingen blev

vald är samma som om den Ryska

 

resolutionen skulle ha blivit vald.

Under presskonferensen verkar Kanadas delegater upprörda över dagens resultat, men, nöjda över att Ryssland inte fick sina förslag igenom.

Även Iran tar starkt avstånd från Ryssland och är nöjda över hur voteringen utföll. Under dagens öppna debatt påpekade de hur missnöjda de är med Rysslands regering då de går emot deras åsikter och värderingar.

”Hur anser ni att Rysslands resolution strider mot det ni står för?”

”Vi tycker att fri abort och preventivmedel är fel. Det ska inte behövas. Sex har man för att skaffa barn, inte i något annat syfte.”

Iran är orubbliga i sina ståndpunkter. Trots långa debatter och vitt skilda åsikter avslutas dagen med en lyckad presskonferens där samtliga länder får stå till svars för sina uttalanden.

votering

 

China News Daily

Li Jing & Wang Li