Flera står resolutionslösa efter gårdagen

DSC_0217

Efter gårdagens lobbying i FNs toppmöte i Uddevalla då nya resolutioner skulle skrivas var det tre länder som inte fick sina viljor igenom. Dessa tre står alltså utan samarbete inför dagens debatter. 

Det första landet är Indien, som igår uttryckte att de känt sig överkörda av de Amerikanska och Kanadensiska delegationerna. De vände sig då istället till Ryssland, som inte heller verkat vara öppen för deras förslag. Indien står då idag helt utan resolution.

”Båda resolutionerna var vaga. De var för otydliga med vad som faktiskt ska göras. Dessutom ville ingen av delegationerna (Kanada och Ryssland) ta emot våra förslag om ändringar. Det traditionella giftermålet mellan man och kvinna är viktigt för Indien.” säger en av delegaterna som representerar Indien.

Hon berättar också att det hade krävts ganska mycket av båda resolutionerna för att de skulle duga åt Indien. Bland annat anser Indiska delegationen att ingen av resolutionerna tar upp acceptansen av ett tredje kön, även om Kanada uttrycker i punkt 27 i sin resolution att de är djupt upprörda över att HBTQ+ personer lever med kränkta rättigheter, men det r_DSC0095äcker inte för Indien. Vad de också kritiserade med båda resolutionerna var att de vill legalisera abort. Den indiska delegationen vill att preventivmedel ska användas istället för abort och att abort inte kan ses som ett preventivmedel, eftersom det innebär att man tar ett liv. Det går emot vad båda resolutionerna stod för och därför bestämde sig Indien för att stå utanför.

En annan delegation som ställde sig utanför var Kenyas. Delegaten därifrån förklarade att ingen av resolutionerna stämde överens med deras värdegrunder. Flera av punkterna trotsade mot landets värderingar och det kunde de inte ställa sig bakom.

”Vi hade kunnat tänka oss att samarbeta med Indien och Filippinernas delegater. De har ungefär samma mål och värderingar som vi har. Men Filippinerna ville hellre vända sig till USA och då blev vi för få för att kunna skriva en gemensam tredje resolution.”

Ett annat land som känd_DSC0096e sig exkluderat var Iran. Delegaten berättar att ingen resolutionerna hade tillräcklig respekt för religionen och att den slutgiltiga produkten inte stämde överens med vad Koranen säger. För att acceptera någon av resolutionerna hade abortfrågan inte fått vara med. Iran är ett land där abort anses vara ett brott emot gud och även att vara homosexuell eller hbtq-person. Vad som hindrade Iran från att samarbeta med de andra utomstående delegationerna var samma sak som för Kenya.

”Vid hade tänkt samarbeta med Kenya, Indien och Filippinerna, men eftersom Filippinerna helt övergav sin värdegrund för att kunna samarbeta med Amerikas förenta stater så föll det samarbetet.”

De beslutade då att stå på egna ben.

Reporter och Fotograf Sarya Kuznetsova, Moscow Times