The news agency of Hungary

Omöjligt att enas

hej hejj hejjjDagens öppna debatter bjuder på heta diskussioner och svårövertygade delegater. Fokus ligger på de två föreslagna resolutionerna. Det är främst delegaterna från Kanada och Ryssland som ifrågasätts.

Läs mer

Ryssland i konflikt med Kanada

dag 22
dag 2
Dag två inleds med fortsatt förhandling länderna emellan. Det öppnas även upp för debatt där delegaterna får möjlighet att ställa frågor till varandra. FN-toppmötets andra dag får en intensiv start som sätter tonen för dagens kommande debatter och diskussioner. 

Gårdagens förhandlingar mynnade ut i två resolutionsförslag, varav ett utgick ifrån Ryska federationens resolution och den andra ifrån Kanadas resolution. Inte helt oväntat fick delegaterna från dessa stater stort utrymme under dagens förhandlingar. Tidigt i förmiddags skrev USA under Kanadas resolution. Länder som Iran, Tunisien och Kenya vägrade dock att stödja något av resolutionsförslagen då de inte fick igenom sina hjärtefrågor i någon av de nya resolutionerna.

Klarika
The News Agency of Hungary

 

Indiens plan för att öka den sexuella och reproduktiva hälsan

En av Indiens delegater.

En av Indiens delegater.

FN-toppmöte 2017. Under måndagsmorgonen höll bland annat Indien ett öppningsanförande kring ämnet sexuell och reproduktiv hälsa. De gjorde uttalanden om vart de står i frågan och gav vidare förslag på hur de ska bidra till att stärka denna hälsa. 

Landet gick ut med att de tycker att bristerna som finns gällande den sexuella och reproduktiva hälsan har en koppling till den ekonomiska tillväxten i världen. De tycker att lösningen för att stärka den ekonomiska tillväxten uppnås mest fördelaktig genom att samarbeta med andra länder. De länder som de främst vill arbeta tillsammans med är Kenya, Tunisien, USA och Kina. I nuläget pågår dock diskussioner och färdigställandet av resolutionerna tillsammans med Polen, Kenya och Iran.

Adrienn Oláh, journalist, The news agency of Hungary

Iran går ut med totalförbud mot abort

bild 1Det är måndag morgon och öppningsanföranden har precis ägt rum på FN-konferensen om sexuell- och reproduktiv hälsa, samt sexuella minoriteter. Efter ländernas öppningsanföranden får The News Agency of Hungary möjligheten att intervjua delegaterna som representerar Islamiska republiken Iran. Läs mer